ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປູກຈິດສໍານຶກ ໃນວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ປີ 2024

ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຊັບພຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບໍລິສັດ ຫ້ອງທົດລອງພັນທະມິດ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ລວມທັງ ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ, ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາກິດຈະກໍາຂື້ນ ລະຫວ່າງວັນທີ 2-24 ພຶດສະພາ 2024 ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ປະຈໍາປີ 2024. ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບ, ການຖາມ-ຕອບແບບອອນລາຍ, ແລະ ປະກວດບົດຄວາມ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ຮ່ວມກັນຢຸດທຳລາຍປ່າໄມ້, ຈູດປ່າແບບຊະຊາຍ ເພື່ອຟື້ນຟູດິນ, ຕ້ານໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນ້ຳຖ້ວມ”.

ສໍາລັບການແຂ່ງຂັນແຕ້ມຮູບແມ່ນສໍາລັບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ 1-3 ແລະ 4-5. ນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ປີທີ 1-4 ແລະ ຕອນປາຍປີທີ 5-7 ແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມການຖາມ-ຕອບແບບອອນລາຍ. ສ່ວນນັກລະດັບອານຸປະລິຍາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຂຽນບົດຄວາມ.

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບນ້ອງໆທຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ເປັນຜູ້ກໍານົດມາດຕະຖານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.