ໜ້າຫຼັກ ທະນາຄານ ສໍາລັບອົງກອນຂະໜາດໃຫຍ່ ບັນຊີ & ການບໍລິຫານເງິນສົດ

ປັບປ່ຽນທາງອອກດ້ານການເງິນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ

 

ເພາະພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ພັດທະນາຕົວເລືອກທາງອອກດ້ານການເງິນທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້ ແລະ ລາຄາທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຜນປະຕິງານໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການຈັດການບໍລິຫານເງິນ ແລະ ກະແສເງິນທີ່ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານຜ່ານຕົວເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ: ບັນຊີທີ່ໄດ້ຄ່າຕອບແທນ, ການຊຳລະເງິນແກ່ຜູ້ສະໜອງບໍລິການພາຍນອກ, ແລະ ການຈັດການລະບົບເງິນເດືອນ.

ຈຸດສໍາຄັນ

1 - a dedicated relationship manager

ເຂົ້າເຖິງພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າສ່ວນຕົວ

ເຂົ້າເຖິງທະນາຄານແບບດີຈິຕອນ

1 - preferred pricing on international transfers

ຄ່າທໍານຽມໃນການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກ

1 - increased spending and withdrawal limits

ເພີ່ມວົງເງິນການເຮັດທຸລະກຳ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ 100,000 ກີບ/ເດືອນ
 • ຟຣີບັນ​ຊີ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ (ມີທຸກສະກຸນເງິນ: ກີບ, ໂດລາ, ບາດ & ເອີໂຣ)
 • ບັດວີຊ້າ ເດບິດ ສາກົນຟຣີ
 • ເຂົ້າໃຊ້ທະນາຄານດີຈິຕອນຂອງ ທລຝ ໄດ້ເຊັ່ນ (ອີ-ແບັງຄີງ, ແອັບມືຖື ແລະ QR code)
 • ຄ່າທຳນຽມການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດທີ່ດີ
 • ຄ່າທໍານຽມໃນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຖືກ
 • ປ້າຍຊຳລະເງິນ QR
 • ເຄື່ອງຮູດບັດ*
*ຂຶ້ນກັບການອະນຸມັດ

ຄຸນສົມບັດ

 • ທຸລະກິດທີ່ຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
 • ລາຍຮັບປະຈໍາປີສູງເຖິງ 500,000 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ

Download the Account & Cash Management Fees & Charges

ບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດ

ຮັບປະກັນຜົນຕອບແທນທີ່ແນ່ນອນ

 

ການເປີດບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດເຮັດໃຫ້ເງິນສ່ວນເກີນຂອງທ່ານມີປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ຕົວເລືອກໄລຍະຄົບກຳນົດເງິນຝາກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

 

ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດໄດ້ທັງສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ຕ່າງປະເທດແຖມຍັງສາມາດຕິດຕາມຍອດເງິນໃນບັນຊີແບບອອນລາຍຜ່ານລະບົບ ອີ-ແບັງຄີງ ຂອງພວກເຮົາ.

 • ໄລຍະຄົບກຳນົດເງິນຝາກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
 • ຮັບການຊຳລະດອກເບ້ຍໄດ້ແບບປະ​ຈໍາ​ເດືອນ, ລ່ວງ​ຫນ້າ​, ​ຫຼື ​ຄົບໄລຍະກຳນົດ
 • ມີທຸກສະກຸນເງິນ: ໂດລາ, ກີບ, ບາດ & ເອີໂຣ

ບໍລິການບັນຊີເງິນເດືອນພະນັກງານ

ເພື່ອການດຳເນີນງານທີ່ໄວຍິ່ງຂຶ້ນ

 

ພວກເຮົາຂໍສະເໜີວິທີການທີ່ຈະຫຼຸດຂັ້ນຕອນການໃຫ້ເງິນເດືອນພະນັກງານຂອງບໍລິສັດໃຫ້ໄວ ແລະ ສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ການເປີດບັນຊີຈົນໄປເຖິງການອອກເງິນເດືອນດ້ວຍ ບັນຊີເງິນເດືອນພະນັກງານຈາກ ທລຝ.

 

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ການທີ່ທ່ານມາໃຊ້ບໍລິການບໍລິຫານຈັດການເງິນເດືອນພະນັກງານກັບພວກເຮົາຍັງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານທ່ານເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນການທະນາຄານປະຈຳວັນ ແລະ ສິນເຊື່ອແບບບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ/ບໍລິການອີກດ້ວຍ.

 • ຫຼຸດເວລາດຳເນີນງານການອອກເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານ
 • ຈ່າຍເງິນໄວ ແລະ ຕົງເວລາ
 • ກວດກາການເງິນໄດ້

ສົນໃຈຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ບັນຊີເງິນຝາກ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການເງິນ?

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວ ແລະ ພວກເຮົາຈະໂທກັບຫາທ່ານໄວໆນີ້