ໜ້າຫຼັກ ທະນາຄານສຳລັບທຸລະກິດ ແພັກເກັດບັນຊີ ແພັດເກັດ ພິເສດສໍາລັບແມ່ຍິງ

ໂຄງການທະນາຄານສຳລັບແມ່ຍິງ: ຕົວເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ປະກອບການຍິງໂດຍສະເພາະ

ຂໍ້ສະເໜີທີ່ຄົບວົງຈອນເພື່ອການສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງ. ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນພ້ອມຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຜະລິດຕະພັນການເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລາຄາການເຮັດທຸລະກຳທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ເພີ່ມຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຊຳລະເງິນໄວຂຶ້ນດ້ວຍປ້າຍຊຳລະເງິນ QR ແລະ ເຄື່ອງຮູດບັດແບບຟຣີໆໄປເລີຍ.

ຈຸດສໍາຄັນ

1 - free visa debit card

Free International VISA Debit Card

2 - preferential rate on international transfers

Preferred rates on transactions

Free merchants solutions

Free merchants solutions

1 - a dedicated relationship manager

ເຂົ້າເຖິງພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າສ່ວນຕົວ

ວິທີການເປີດບັນຊີ

 • ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມຂໍເປີດບັນຊີຢ່າງຄົບຖ້ວນ
 • ເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນ (ບັດປະຈຳຕົວ, ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບບໍລິສັດ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ບິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນຸປະໂພກ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ/ທີ່ພັກອາໄສ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ
 • ຟຣີ ບັນຊີກະແສລາຍວັນ
 • International VISA Debit Card
 • ແອັບເທິງມືຖື ແລະ ອິນເຕີເນັດແບັງຄິ້ງ
 • ເຂົ້າເຖິງຕູ້ ເອທີເອັມ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ບັນຊີທີ່ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແລະ ເອີໂຣ
 • ສາມາດເພີ່ມວົງເງິນໃນການເຮັດທຸລະກໍາ
 • ຄ່າທໍານຽມໃນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຖືກ
 • ປ້າຍ QR Code
 • ເຂົ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານການເງິນ

ຄຸນສົມບັດ

 • ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ແລະ ບໍລິຫານໂດຍແມ່ຍິງ
 • ທຸລະກິດທີ່ຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
 • ລາຍຮັບປະຈໍາປີສູງເຖິງ 500,000 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ

Download the Banking on Women Package Fees & Charges

ທ່ານຕ້ອງຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບແພັກເກັດ ພິເສດສໍາລັບແມ່ຍິງ ບໍ?

ກະລຸນາຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ທີມງານຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້