Distinguished banking with a unique offer: Private Package

A unique and free banking experience, the Private offer is perfect for those who carry out a large number of transactions on a daily basis: high payment & withdrawal limits, the best rates on current operations and an unbeatable rate on international transfers. Pay worldwide with your VISA debit card and transfer your funds securely via our eBanking or by visiting your nearest branch. Your dedicated Relationship Manager will ensure the level of service accommodate and cover all of your banking needs.

ຈຸດສໍາຄັນ

2 - high spending limit

High spending & withdrawal limits

1 - preferred pricing on international transfers

ຄ່າທໍານຽມໃນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ພິເສດ

Best rates on international transfers

ຄ່າທຳນຽມໃນການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກ

2 - a dedicated relationship manager

ເຂົ້າເຖິງພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າສ່ວນຕົວ

ວິທີການເປີດບັນຊີ

ບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນມີສິດ. ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບ:

 • ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນລາຍຮັບ

ສໍາລັບການເປີດບັນຊີຮ່ວມ, ຕ້ອງສະໜອງເອກະສານຂອງຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ບັນ​ຊີ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ
 • ບັດວີຊ້າ ເດບິດ ສາກົນ
 • ເພີ່ມວົງເງິນການເຮັດທຸລະກຳ ແລະ ການຖອນປະຈໍາວັນ
 • ຄ່າທໍານຽມໃນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ພິເສດ
 • ຄ່າທຳນຽມໃນການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກ
 • ສາຂາບໍລິການໃກ້ບ້ານທ່ານ, ເຂົ້າເຖິງທະນາຄານເທິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ມືຖື
 • ເຂົ້າເຖິງຕູ້ ເອທີເອັມ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ເຂົ້າເຖິງພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າສ່ວນຕົວ
*ອອກໃຫ້ໃນຄັ້ງທໍາອິດ

ເງື່ອນໄຂ

 • ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ
 • ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມໃນການເປີດບັນຊີ
 • ບໍ່ມີວົງເງິນເລີ່ມຕົ້ນໃນການເປີດບັນຊີ
 • ຍອດເຫຼືອໃນບັນຊີປະຈໍາເດືອນ: 40 ລ້ານ ກີບ / 4,000 ໂດລາ / 120,000 ບາດ / 4,000 ເອີໂຣ
 • ບັນຊີທີ່ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແລະ ເອີໂຣ
 • ບັນຊີສໍາລັບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ຖືບັນຊີຮ່ວມ

ດາວໂຫຼດຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງແພັກເກັດ ພຣາຍເວດ

ການໂອນເງິນທີ່ບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າຈະງ່າຍປານນີ້!

 

ການໂອນເງິນທົ່ວໂລກທີ່ປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍທີ່ສຸດ!

 

Connect 24 / 7 to your mobile application BFL Connect and in just a few clicks, make your international transfers in complete security.

ທ່ານສົນໃຈຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບແພັກເກັດ ພຣາຍເວດ ບໍ?

Fill in the form below to be contacted by our Customer Support Team