ແພັກເກັດສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ

ທ່ານມີຫຼາຍວຽກງານທີ່ຕ້ອງເຮັດເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື່ອຍໆ, ສະນັ້ນ ທລຝ ຈຶ່ງໄດ້ປັບປ່ຽນໃຫ້ການດໍາເນີນງານສະດວກສະບາຍ, ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບບັນຊີສຳລັບທຸລະກິດຫຼາກຫຼາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຈັດການເງິນຂອງທ່ານໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງແພັກເກັດພວກເຮົາ ແລະ ເລືອກເອົາແພັກເກັດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ.

ເອສເອັມອີ

ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມລາຍເດືອນໃນການເຮັດທຸລະກຳທະນາຄານປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ!

 

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະກຳລັງຊອກຫາການສະໜັບສະໜຸນດ້ານເງິນທຶນ ຫລື ແຜນທຸລະກິດ, ແພັກເກັດ ເອສເອັມອີ ຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດດ້ວຍເຄື່ອງມືຊ່ວຍເຫຼືອການທະນາຄານປະຈຳວັນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ.

ເອສເອັມອີ ພລັສ

ຂໍ້ສະເໜີທີ່ທ່ານເຂົ້າເຖິງໄດ້, ພຽງແຕ່ 50,000ກີບຕໍ່ເດືອນເທົ່ານັ້ນ

 

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ຫຼາກຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຊາສຳພັນລູກຄ້າສ່ວນຕົວ, ເຄື່ອງມືຈັດການເງິນ, ບັດວີຊ້າ ເດບິດ ສາກົນ ສຳລັບຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍ ແລະ ຕົວເລືອກການຊຳລະເງິນທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານ.

ໂຄງການທະນາຄານສຳລັບແມ່ຍິງ

ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂທີ່ໜ້າພໍໃຈ

 

ແພັກເກັດທະນາຄານສຳລັບແມ່ຍິງຂອງ ທລຝ ອອກແບບມາເພື່ອຜູ້ປະກອບການຍິງຂອງປະເທດລາວໃຫ້ເຂົ້າເຖິງບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບພ້ອມກັບຜົນປະໂຫຍດສຸດພິເສດ, ທີ່ສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ປົດລ໋ອກສັກກະຍາພາບຂອງການເຕີບໂຕທຸລະກິດ.

 

ຂຶ້ນກັບການອະນຸມັດ

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ!

ເຂົ້າເຖິງພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າສ່ວນຕົວ

Competitive banking offers

A bank without distance