ແພັກເກັດສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ

ທ່ານມີຫຼາຍວຽກງານທີ່ຕ້ອງເຮັດເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື່ອຍໆ, ສະນັ້ນ ທລຝ ຈຶ່ງໄດ້ປັບປ່ຽນໃຫ້ການດໍາເນີນງານສະດວກສະບາຍ, ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບບັນຊີສຳລັບທຸລະກິດຫຼາກຫຼາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຈັດການເງິນຂອງທ່ານໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ. ເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງແພັກເກັດພວກເຮົາ ແລະ ເລືອກເອົາແພັກເກັດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ.

SME Package

ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມລາຍເດືອນໃນການເຮັດທຸລະກຳທະນາຄານປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ!

 

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະກຳລັງຊອກຫາການສະໜັບສະໜຸນດ້ານເງິນທຶນ ຫລື ແຜນທຸລະກິດ, ແພັກເກັດ ເອສເອັມອີ ຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດດ້ວຍເຄື່ອງມືຊ່ວຍເຫຼືອການທະນາຄານປະຈຳວັນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ.

 

 

 

 

 

ແພັກເກັດ SME ພຣັດ

ແພັກເກັດທີ່ເຕັມຮູບແບບ

 

ແພັກເກັດ SME ພຣັດ ເປັນການປະສົມປະສານຢ່າງລົງໂຕລະຫວ່າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການສໍາລັບ SME ໃນແພັກເກັດນີ້ຈະປະກອບມີ: ບັດວີຊ້າ ເດບິດ ສາກົນ ແລະ ບັດເອທີເອັມ, ເຄື່ອງຮູດເງິນ, ປ້າຍ QR ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຄ່າທໍານຽມໃນການເຮັດທຸລະກຳທັງໝົດ ແລະ ພົບກັບພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

 

 

Banking on Women Package

ສໍາລັບຜູ້ປະກອບການຍິງ

 

ການລິເລີ່ມສະເພາະຂອງ ທລຝ ທີ່ມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະກອບການຂອງແມ່ຍິງ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມປະຈໍາເດືອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ແພັກເກັດພິເສດ ສໍາລັບຜູ້ປະກອບການຍິງ ຍັງມີຄ່າທໍານຽມທີ່ພິເສດໃນການເຮັດທຸລະກຳ. ມີເຄື່ອງທີ່ປອດໄພ ແລະ ງ່າຍດາຍ ເພື່ອຊ່ວຍການຊໍາລະເງິນຂອງລູກຄ້າຂອງທ່ານ: ການຊໍາລະຜ່ານ QR ແລະ ເຄື່ອງຮູດບັດ (ຂຶ້ນກັບການອະນຸມັດ), ລວມຢູ່ໃນແພັກເກັດດຽວ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ!

ມີພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າແບບສ່ວນຕົວ

ຂໍ້ສະເໜີທາງການເງິນທີ່ເໝາະສົມ

ທະນາຄານທີ່ບໍ່ຈໍາກັດໄລຍະທາງ