ໜ້າຫຼັກ ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ສໍານັກງານໃຫຍ່

11 ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ,
ໜ່ວຍ 19, ບ້ານ ຫັດສະດີ,
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນວງວຽງຈັນ,

ເບີໂທຕິດຕໍ່

+856 (0)21 285 444

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ

ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ນີ້ ຫຼື ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນແບບຟອມອອນໄລນ໌ຂ້າງລູ່ມນີ້.


ລາຍຊື່ໜ່ວຍບໍລິການ & ຕູ້ເອທີເອັມຂອງພວກເຮົາ

ສໍານັກງານໃຫຍ່

11 ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ,
ບ້ານ ຫັດສະດີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
+856 (0)21 285 444
ວັນຈັນ - ວັນສຸກ
8.30 – 16.30

ໜ່ວຍ 103

ຖະໜົນ ລາວ-ໄທ
ບ້ານ ສະພານທອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
+856 (0)21 285 444
ວັນຈັນ - ວັນສຸກ
8.30 – 16.30

ສູນການຄ້າໄອເຕັກ

ສູນການຄ້າໄອເຕັກ
ບ້ານ ໂພນທັນ ເໜືອ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
+856 (0)21 285 444
ວັນຈັນ - ວັນສຸກ
8.30 – 16.30

ມີໄຊ

ຖະໜົນ ເສດຖາທິລາດ
ບ້ານ ມີໄຊ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
+856 (0)21 285 444
ວັນຈັນ - ວັນອາທິດ
8.30 – 18.00

ສວນມອນ

ຖະໜົນ ທ່າເດື່ອ
ບ້ານ ສວນມອນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
+856 (0)21 285 444
ວັນຈັນ - ວັນສຸກ
8.30 – 16.30

ວັດໄຕ

ຖະໜົນສຸພານຸວົງ
ບ້ານວັດໄຕໃຫຍ່ທົ່ງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
+856 (0)21 285 444
ວັນຈັນ - ວັນສຸກ
8.30 – 16.30

ວັງວຽງ

ຖະໜົນ ກາງເມືອງ
ບ້ານ ສະຫວ່າງ
ວັງວຽງ
+856 (0)21 285 444
ວັນຈັນ - ວັນສຸກ
8.30 – 16.30

ຫຼວງພະບາງ

ຖະໜົນ ຫຼວງພະບາງ
ບ້ານ ຊຽງມວນ
ຫຼວງພະບາງ
+856 (0)21 285 444
ວັນຈັນ - ວັນອາທິດ
8.30 – 18.00

ສະຫວັນນະເຂດ

ຖະໜົນ ໃຈເມືອງ
ບ້ານ ລັດຕະນະລັງສີ
ສະຫວັນນະເຂດ
+856 (0)21 285 444
ວັນຈັນ - ວັນສຸກ
8.30 – 16.30

ປາກເຊ

ຖະໜົນ ເລກທີ 13
ບ້ານ ທ່າຫຼວງ
ປາກເຊ
+856 (0)21 285 444
ວັນຈັນ - ວັນສຸກ
8.30 – 16.30

Terminal Location Address Province
BFL HQ 1 ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ, ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
BFL HQ 2 ຖະໜົນ ລ້ານຊ້າງ, ບ້ານ ຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Wattay Service Unit Souphanouvong Ave, Wattay Yai Thong Village, Sikhottabong District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Mixay Service Unit Haisok Area Offsite Atm, Xiengyeun Village, Chanthabouly District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Suanmone Service Unit Thadeua Road, Suanmone Village, Sisattanak District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
103 Service Unit Mittaphab Lao-Thai Rd., Sapanthong Village, Sisattanak District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Itecc Mall Service Unit T4 Road, Itecc Mall, Khamphengmeuang Village, Saysettha District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Watchan Temple Kaemkhong Road, Watchanh Village, Chanthabouly District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Horphrakeo Temple Setthathirath Ave, Xiengyeun Village, Chanthabouly District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Mixok Inn Khounboulom Road, Xiengyeun Village, Chanthabouly District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Cafe Vanille Phonsinuan Road, Phonesinuan Village, Sisattanak District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
View Mall South No.13 Road, Phakhao Village, Xaythany District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
VIS School Phonsavanh Road, Sapanthong Village, Sisattanak District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Crowne Plaza Samsenthai Road, Nongduang Village, Chanthabouli District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Sengdara 23 Singha Road, Sapanthong Neua Village, Saysettha District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Siavone Minimart Mittaphab Lao-Thai Rd.,Thongkang Village, Sisattanak District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Hoffet School Thadeua Road, Beungkhayong Tai Village, Sisattanak District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Mascott 1 South No.13 Road, Noonthong Village, Saythany District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Mascott 2 South No.13 Road, Noonthong Village, Saythany District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Mascott 3 South No.13 Road, Noonthong Village, Saythany District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Mascott 4 South No.13 Road, Noonthong Village, Saythany District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Coca Cola 1 10 Road, Coca Cola Factory, Thangon Village, Xaythany District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Coca Cola 2 10 Road, Coca Cola Factory, Thangon Village, Xaythany District ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Loungnakhone Hotel Kangmuong Street, Savang Village, Vangvieng District Vientiane Province
PBM Naxaysavang Naxaysavang Village, Vangvieng District Vientiane Province
Phouban Hotel Song River Road, Savang Village, Vangvieng District Vientiane Province
Vangvieng Service Unit Kangmouang Street, Savang Village, Vangvieng District Vientiane Province
PBM Huayxay Huayxay Village, Longchaeng District, Xaysomboun Province Vientiane Province
PBM Namyorn Namnyorn Market, Namnyorn Village, Anouvong District Xaysomboun
PBM Nammo Nammo Primary School, Nammo Village, Anouvong District Xaysomboun
Coconut Garden Sisavangvong Road, Xiengmuan Village, Luangprabang District ຫຼວງພະບາງ
Sanctuary Hotel Kingkitsarath Road, Aharm Village, Luangprabang District ຫຼວງພະບາງ
Luangprabang Airport Luangprabang Inter Airport, Hathien Village, Luangprabang District ຫຼວງພະບາງ
Sala Prabang Sisavangvong Road, Xiengmuan Village, Luangprabang District ຫຼວງພະບາງ
Indigo House Sisavangvong Road, Pakham Village, Luangprabang District ຫຼວງພະບາງ
Luang Prabang Service Unit BFL Lpb Service Unit,Xiengmuan Village, Luangprabang District ຫຼວງພະບາງ
Savannaket Service Unit Chaimeuang Road, Lattanalungsy Neua Village, Kaisonephomvihan District ສະຫວັນນະເຂດ
SVK Eco Zone 9 West Road, Economic Zone, Nongdern Village, Kaisonephomvihan District ສະຫວັນນະເຂດ
Pakse Service Unit 13 South Road, Thaluang Village, Pakse District Champasak