ໜ້າຫຼັກ ທະນາຄານສ່ວນບຸກຄົນ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍ

ທ່ານຄິດຢາກເຮັດສິ່ງໃດບໍ? ຮອດເວລາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນຈິງແລ້ວ!

ບໍ່ວ່າທ່ານກຳລັງຈະວາງແຜນໄປທ່ອງທ່ຽວ, ຊື້ເຄື່ອງໃໝ່, ໃຫ້ລາງວັນກັບໂຕເອງ ຫຼື ມີເປົ້າໝາຍໃຫຍ່ໆໃນຊີວິດ, ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະສະໜັບທ່ານ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການເງິນ ເພື່ອເຕີມເຕັມໃຫ້ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປັນຈິງ, ທລຝ ຢູ່ທີ່ນີ້: ໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທາງດ້ານການທະນາຄານຂອງທ່ານ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນທຸກຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງຊີວິດທ່ານ.

ຄວາມຕ້ອງການສ່ວນຕົວ

ຂ້ອຍກຳລັງຈະເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ຊີວິດດ້ວຍຕົວເອງ

 

With BFL, take off with peace of mind. We offer you a range of banking services and products adapted to your needs and we advise you on how to prepare for your future.

 

My Needs Sub - I want to start saving

ຂ້ອຍຕ້ອງການທີ່ຈະເລີ່ມອອມເງິນ

 

To prepare effectively for the future, get ahead of the curve. There’s no need to wait to start saving. We offer you savings solutions that are adapted to your means and that allow you to save in complete security.

My Needs Sub - I anticipate the next step

I want to start my own business

 

You have the ideas and the know-how, we have the solutions to help you build your contribution and finance your first investments.

 

 

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວ

My-Needs-THN--About-to-change-life-

ຂ້ອຍກຳລັງຈະແຕ່ງງານ

 

You are preparing to say ” YES ” and to live a strong moment of your life as a couple. Congratulations! Big wedding ceremony or intimate? Don’t worry, BFL will take care of the financing.

 

ຂ້ອຍກຳລັງເລີ່ມຕົ້ນສ້າງຄອບຄົວໃໝ່

 

Take care of what matters most to you: Your family. With services and solutions tailored to your needs, BFL helps you manage your daily budget and prepare for the future of your loved ones.

My Needs Sub - I am building a new home

I buy a new home or an apartment

 

Become a homeowner with the help of the BFL. We will study your project and propose the most suitable real estate loan.

 

 

Help your children continue their education

 

With our long-term savings product, “Build your Future” start saving now and keep your peace of mind for your kids education.

 

 

ຄວາມຕ້ອງການເລັກນ້ອຍ

My-Needs-THN--What-is-on-your-wish-list-

ຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ລາງວັນກັບໂຕເອງ

 

Nothing better to get off on the right foot, but sometimes a part of the budget is missing. Discover BFL’s personal loans and leave with a smile.

 

 

My-Needs-THN--Planning-your-next-trip-

ຂ້ອຍກຳລັງວາງແຜນສໍາລັບການທ່ອງທ່ຽວ

 

Wish to offer yourself a trip to make a real break, recharge your batteries to share a moment with the whole family or only as a couple? The problem is that with a tight budget, it is not always possible to afford the trip of your dreams. BFL personal loan is here to help you!

My-Needs-THN---your-dream-car-

ຂ້ອຍກຳລັງຈະຊື້ລົດໃໝ່

 

Hit the road driving behind the wheel of the brand-new car you have been eyeing for a while. Learn more about our affordable and flexible Car Loan.