ຢ່າພາດການອັບເດດຂ່າວສານໃຫມ່ໆຂອງພວກເຮົາ

 

BFL successfully organized the 5th BFL KAONA Training course providing SME owners a thorough understanding of how to plan for...
On 11-12 January 2024, the retail leadership team at BFL participated in a productive two-day workshop to review 2023 outcomes...
Today, Mr Stephane Urbain, CEO BFL BRED Group and delegates extended new year greetings to Mr Sisamone Srithirath, CEO LAPNet....
Easy to implement, affordable and adaptable. Last week, BFL unveiled its new corporate savings product to major players in Laos....
Last week, NK SEEDS’ solidary tour reached out to 160 children and students in Sob Khing Village, Ngoy District, Luang...
Last week, Mr Stephane URBAIN, Managing Director Banque Franco – Lao (BFL) delivered an overview of financial sector in Lao...
ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ມີຄວາມພູມໃຈທີ່ຈະນຳສະເໜີການບໍລິການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານໃໝ່. ດ້ວຍການບໍລິການໃໝ່ນີ້, ລູກຄ້າຂອງ ທລຝ ສາມາດໂອນເງິນ ຫຼື ຮັບເງິນ...
ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ທີມງານ ທລຝ ມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ ສຳມະນາກ່ຽວກັບສາຂາວິຊາຊີບທີ່ເວົ້າພາສາຝຣັ່ງ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ...
ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະແບ່ງປັນຮູບພາບຜົນສໍາເລັດຂອງການຝຶກອົບຮົມ #BFLກ້າວໜ້າ (ຄັ້ງທີ 4) ທີ່ອອກແບບມາ ເພື່ອສະໜັບສະຫໜູນ...