The Premium Package: For only LAK 10,000 per month

The Premium offer is a complete package of banking products and services: you have a VISA debit card and an ATM card, linked to your current account. In addition, you can get preferred pricing on all your transactions and international transfers. Thanks to BFL connect, via mobile or internet, you can consult your accounts, make national and international transfers, access your account statements or pay your bills. Whenever you need assistance, your dedicated Relationship Manager or our Customer Support Team is all ears to help you.

ຈຸດສໍາຄັນ

A complete offer

ຂໍ້ສະເໜີທີ່ມາເຕັມຮູບແບບ

1 - free visa debit card

ຟຣີ ບັດວີຊ້າ ເດບິດ ສາກົນ

1 - preferred pricing on international transfers

ຄ່າທໍານຽມໃນການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດທີ່ຖືກ

1 - a dedicated relationship manager

ເຂົ້າເຖິງພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າສ່ວນຕົວ

ວິທີການເປີດບັນຊີ

All physical person (s) of legal age are eligible.

Documents to provide:

 • Proof of identity + family book
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນລາຍຮັບ

ສໍາລັບການເປີດບັນຊີຮ່ວມ, ຕ້ອງສະໜອງເອກະສານຂອງຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • Complete offer of banking products and services
 • ບັນ​ຊີ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ
 • ບັດວີຊ້າ ເດບິດ ສາກົນ
 • ເພີ່ມວົງເງິນການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ​​ການ​ຖອນ​ລາຍ​ວັນ
 • ຄ່າທຳນຽມໃນການເຮັດທຸລະກຳ & ໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດທີ່ເໝາະສົມ
 • ສາຂາບໍລິການໃກ້ບ້ານທ່ານ, ເຂົ້າເຖິງທະນາຄານເທິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ມືຖື
 • ເຂົ້າເຖິງຕູ້ ເອທີເອັມ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ເຂົ້າເຖິງພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າສ່ວນຕົວ

ເງື່ອນໄຂ

 • ບັນຊີທີ່ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແລະ ເອີໂຣ
 • Monthly fee: 10,000 LAK / 1 USD / 30 THB / 1 EUR
 • Possibility for individual or joint account holders

ດາວໂຫຼດຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງແພັກເກັດ ພຣີມຽມ

ເຮັດທຸລະກຳທະນາຄານແບບທັນສະໄໝໄປກັບ ບັດວີຊ້າ ທລຝ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃສ, ທ່ານສາມາດຊຳລະເງິນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍ ບັດວີຊ້າ ຂອງ ທລຝ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຫລາຍກວ່າ 30 ລ້ານ ຮ້ານຄ້າ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 1,4 ລ້ານ ຕູ້ເອທີເອັມ ໃນ 170 ປະເທດທົ່ວໂລກ!

 • ໃຊ້ງານງ່າຍດ້ວຍລະບົບ ແຕະ & ຈ່າຍ
 • ສາມາດເຊື່ອມຫຼາຍບັດໃສ່ບັນຊີໄດ້
 • ເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍຂອງວີຊ້າໃນທົ່ວໂລກ
 • ມີລະບົບຄວາມປອດໄພດ້ວຍຊິບ EMV
 • ເພີ່ມລະດັບຄວາມປອດໄພໃນການຊຳລະເງິນແບບອອນໄລນ໌ ດ້ວຍ OTP (ລະບົບລະຫັດຄັ້ງດຽວ) ໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຢີລະບົບຄວາມປອດໄພແບບ 3 ມິຕິ
*ສຳລັບຈຳນວນເງິນທີ່ຕ່ຳກວ່າ 50 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ

ທ່ານຕ້ອງຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບແພັກເກັດ ພຣີມຽມ ບໍ?

ຝາກເບີຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານໄວ້ທີ່ນີ້ ແລ້ວພະນັກງານຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້