The Premium Package: For only LAK 20,000 per month

ແພັກເກັດ ພຣີມ້ຽມ ແມ່ນແພັກເກັດທີ່ມາພ້ອມກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເຕັມຮູບແບບ: ທ່ານຈະໄດ້ຮັບບັດວີຊ້າ ເດບິດ ສາກົນ ແລະ ບັດ ເອທີເອັມ ທີ່ເຊື່ອມກັບບັນຊີກະແສລາຍວັນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຈະຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານຄ່າທໍານຽມໃນການເຮັດທຸລະກໍາ ແລະ ການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດທີ່ພິເສດ. ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ BFL Connect ຜ່ານ ມືຖື ຫຼື ອິນເຕີເນັດ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ ເພື່ອກວດເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຂອງທ່ານ, ໂອນເງິນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຊໍາລະໃບບິນຕ່າງໆ. ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາແບບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຫຼື ທີມງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ.

ຈຸດເດັ່ນ

A complete offer

ຂໍ້ສະເໜີທີ່ມາເຕັມຮູບແບບ

1 - free visa debit card

ຟຣີ ບັດວີຊ້າ ເດບິດ ສາກົນ

1 - preferred pricing on international transfers

ຄ່າທໍານຽມໃນການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດທີ່ພິເສດ

1 - a dedicated relationship manager

ມີພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າແບບສ່ວນຕົວ

ວິທີການເປີດບັນຊີ

ບຸກຄົນທີ່ບັນລຸນິຕິພາວະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແມ່ນມີສິດ. ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບ:
 • ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນລາຍຮັບ

ສໍາລັບການເປີດບັນຊີຮ່ວມ, ຕ້ອງສະໜອງເອກະສານຂອງຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທາງດ້ານການທະນາຄານທີ່ເຕັມຮູບແບບ
 • ບັນ​ຊີ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ
 • ບັດວີຊ້າ ເດບິດ ສາກົນ
 • ເພີ່ມວົງເງິນການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ​​ການ​ຖອນ​ລາຍ​ວັນ
 • ຄ່າທຳນຽມໃນການເຮັດທຸລະກຳ & ໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດທີ່ເໝາະສົມ
 • ສາຂາບໍລິການໃກ້ບ້ານທ່ານ, ເຂົ້າເຖິງທະນາຄານເທິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ມືຖື
 • ເຂົ້າເຖິງຕູ້ ເອທີເອັມ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ມີພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າແບບສ່ວນຕົວ

ເງື່ອນໄຂ

 • ບັນຊີທີ່ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແລະ ເອີໂຣ
 • Monthly fee: 20,000 LAK / 1 USD / 35 THB / 1 EUR
 • ສາມາດເປັນບັນຊີສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ບັນຊີຮ່ວມ

ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ

ດາວໂຫຼດຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງແພັກເກັດ ພຣີມຽມ

ເຮັດທຸລະກຳທະນາຄານແບບທັນສະໄໝໄປກັບ ບັດວີຊ້າ ທລຝ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃສ, ທ່ານສາມາດຊຳລະເງິນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍ ບັດວີຊ້າ ຂອງ ທລຝ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຫຼາຍກວ່າ 30 ລ້ານ ຮ້ານຄ້າ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 1,4 ລ້ານ ຕູ້ເອທີເອັມ ໃນ 170 ປະເທດທົ່ວໂລກ!

 • ໃຊ້ງານງ່າຍດ້ວຍລະບົບ ແຕະ & ຈ່າຍ
 • ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍບັດໃສ່ບັນຊີໄດ້
 • ເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍຂອງວີຊ້າໃນທົ່ວໂລກ
 • ມີລະບົບຄວາມປອດໄພດ້ວຍຊິບ EMV
 • ເພີ່ມລະດັບຄວາມປອດໄພໃນການຊຳລະເງິນແບບອອນໄລນ໌ ດ້ວຍ OTP (ລະບົບລະຫັດຄັ້ງດຽວ) ໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີລະບົບຄວາມປອດໄພແບບ 3 ມິຕິ
*ສຳລັບຈຳນວນເງິນທີ່ຕ່ຳກວ່າ 50 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ