ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມລາຍເດືອນໃນການເຮັດທຸລະກຳປະຈໍາວັນດ້ວຍແພັກເກັດ SME

ແພັກເກັດ SME ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈັດການບັນຊີ ແລະ ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ໃນແພັກເກັດນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບບັນຊີກະແສລາຍວັນ ທີ່ເຊື່ອມກັບບັດ ເອທີເອັມ ທີ່ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ກັບຕູ້ເອທີເອັມ ທີ່ຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາໃນທົ່ວປະເທດ. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຍັງມີພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າສ່ວນຕົວ ຜູ້ມີປະສົບການທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ແລະ ສາມາດນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນທີ່ແທັດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

ຈຸດສໍາຄັນ

ຟຣີ ບັດເອທີເອັມ*

ຟຣີ ການເຂົ້າເຖິງທະນາຄານທາງດິຈິຕອນ

2 - no monthly fees 2

ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ

ເຂົ້າເຖິງພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າສ່ວນຕົວ

ວິທີການເປີດບັນຊີ

 • ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນແບບຟອມຂໍເປີດບັນຊີຢ່າງຄົບຖ້ວນ
 • ເອກະສານຢືນຢັນຕົວຕົນ (ບັດປະຈຳຕົວ, ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ)
 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບບໍລິສັດ
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ບິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນຸປະໂພກ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ/ທີ່ພັກອາໄສ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ
 • ຟຣີ ບັນຊີກະແສລາຍວັນ
 • ບັດ ເອທີເອັມ
 • ແອັບເທິງມືຖື ແລະ ອິນເຕີເນັດແບັງຄິ້ງ
 • ບັນຊີທີ່ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແລະ ເອີໂຣ
 • ປ້າຍ QR Code
 • ເຂົ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານການເງິນ

ຄຸນສົມບັດ

 • ທຸລະກິດທີ່ຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
 • ລາຍຮັບປະຈໍາປີສູງເຖິງ 500,000 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ

ດາວໂຫຼດຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງແພັກເກັດ SME

ທ່ານຕ້ອງຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບແພັກເກັດ SME ບໍ?

ກະລຸນາຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ທີມງານຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້