ໜ້າຫຼັກ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ການຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມລັບຂອງລູກຄ້າແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນຂອງ ທລຝ ພ້ອມທັງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວການທະນາຄານສາກົນຂອງພວກເຮົາອີກດ້ວຍ. ທີ່ ທລຝ, ພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນ ແລະ ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ມີທັງຫມົດເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າ. ນອກຈາກວ່າຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ໂດຍເຈດຕະນາໃນເວລາລົງທະບຽນສໍາລັບທະນາຄານອິນເຕີເນັດກັບພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຖືກເກັບກໍາ ແລະ ນໍາໄປໃຊ້ຕາມຈຸດປະສົງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

 

ພຽງແຕ່ທ່ານເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ, ກໍ່ຖືວ່າເປັນການຍິນຍອມ ແລະ ເຫັນດີໃຫ້ພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ແຕ່ທ່ານສາມາດວາງໃຈໄດ້ວ່າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກສົ່ງຕໍ່, ແບ່ງປັນ ຫຼື ຂາຍໃຫ້ກັບບຸກຄົນທີສາມຢ່າງແນ່ນອນ. ທລຝ ຈະໃຊ້ ແລະ ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນໄລຍະເວລາໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນເພື່ອໃຊ້ຕາມຈຸດປະສົງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພວກເຮົາຈະນຳໄປໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງກົດໝາຍ, ການກວດສອບ ຫຼື ການປະຕິບັດງານນັ້ນ, ໄລຍະເວລາຈະໃຊ້ດົນຂຶ້ນ.

 

ຊັບສິນທາງປັນຍາ: ທລຝ ເປັນເຈົ້າຂອງເນື້ອໃນຂອງບົດຄວາມ, ຮູບພາບ, ພາບປະກອບ, ຄລິບສຽງ, ວິດີໂອ ແລະ ຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ປະກົດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້. ລູກຄ້າບໍ່ມີສິດທີ່ຈະນຳໄປໃຊ້ຄືນໃຫມ່, ເຜີຍແຜ່, ແຈກຢາຍ, ຫຼື ດັດແປງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວທັງຫມົດຫຼືບາງສ່ວນ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຮູບແບບໃດກໍ່ຕາມ.