ແພັກເກັດ Corporate

 

ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການ ແລະຈຸດປະສົງຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ພັດທະນາການບໍລິການໂດຍສະເພາະຕົວ ແລະລາຄາທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຮອງຮັບຍຸດທະສາດທາງທຸລະກິດຂອງທ່ານແລະຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ. ພວກ​ເຮົາ​ສະ​ເຫນີ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ແລະ​ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ​.

ຈຸດເດັ່ນ

1 - a dedicated relationship manager

ມີພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າແບບສ່ວນຕົວ

ເຂົ້າເຖິງທະນາຄານແບບດີຈິຕອນ

1 - preferred pricing on international transfers

ຄ່າທໍານຽມໃນການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດທີ່ພິເສດ

1 - increased spending and withdrawal limits

ເພີ່ມວົງເງິນການເຮັດທຸລະກຳ

ຜົນປະໂຫຍດ

  • Monthly fees LAK 200,000 per month
  • ຟຣີບັນ​ຊີ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ (ມີທຸກສະກຸນເງິນ: ກີບ, ໂດລາ, ບາດ & ເອີໂຣ)
  • ບັດວີຊ້າ ເດບິດ ສາກົນ
  • ເຂົ້າໃຊ້ທະນາຄານດີຈິຕອນຂອງ ທລຝ ໄດ້ເຊັ່ນ (ອີ-ແບັງຄີງ, ແອັບມືຖື ແລະ QR code)
  • ຄ່າທຳນຽມການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດທີ່ດີ
  • ຄ່າທໍານຽມໃນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຖືກ
  • ປ້າຍຊຳລະເງິນ QR
  • ເຄື່ອງຮູດບັດ (ຂຶ້ນກັບການອະນຸມັດ)

ຄຸນສົມບັດ

  • ທຸລະກິດທີ່ຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
  • ລາຍຮັບປະຈໍາປີສູງເຖິງ 500,000 ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ

ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ