ເລີ່ມຕົ້ນໃນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ງ່າຍດາຍດ້ວຍ ແພັກເກັດ ຄຣາດສິກ

For a simple banking experience, subscribe to our Classic offer. The package includes the opening of a current account, 4 currencies available which can be managed via our online banking (internet and mobile application) for all your daily operations. In addition, an ATM card is offered to you allowing you to make your withdrawals in our ATM network in Vientiane and in the provinces. But that’s not all! You can also benefit from the support and assistance of your dedicated advisor, making your dealings with BFL easier. Don’t wait any longer, the Classic offer is free!

ຈຸດສໍາຄັນ

2 - no monthly fees 2

ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ

ຟຣີ ການເຂົ້າເຖິງທະນາຄານທາງດິຈິຕອນ

ຟຣີ ບັດ ເອທີເອັມ

ພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າສ່ວນຕົວ

ວິທີການເປີດບັນຊີ

All physical persons of legal age are eligible.

 

Documents to provide:

 • Proof of identity + family book
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນລາຍຮັບ

ສໍາລັບການເປີດບັນຊີຮ່ວມ, ຕ້ອງສະໜອງເອກະສານຂອງຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຜົນປະໂຫຍດ

 • ບັນ​ຊີ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ
 • Local ATM Card included
 • ແອັບເທິງມືຖື ແລະ ອິນເຕີເນັດແບັງຄິ້ງ
 • ເຂົ້າເຖິງຕູ້ ເອທີເອັມ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ເຂົ້າເຖິງພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາລູກຄ້າສ່ວນຕົວ

ເງື່ອນໄຂ

 • ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມລາຍເດືອນ
 • ຄ່າທໍານຽມໃນການເປີດບັນຊີ: 20,000 ກີບ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
 • ບໍ່ມີວົງເງິນເລີ່ມຕົ້ນໃນການເປີດບັນຊີ
 • ບັນຊີທີ່ມີສໍາລັບສະກຸນເງິນ ກີບ, ໂດລາ, ບາດ ແລະ ເອີໂຣ
 • ບັນຊີສໍາລັບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ຖືບັນຊີຮ່ວມ

ດາວໂຫຼດຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຂອງແພັກເກັດ ຄຣາດສິກ

ພົບກັບ BFL Connect

With BFL Connect, manage your finances 24/7 while benefiting from the highest security standards. It’s free.
Just contact your dedicated Relationship Manager.

ຟຣີສະໝັກນໍາໃຊ້ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ພຽງແຕ່ທ່ານເຂົ້າໄປທຸກໜ່ວຍບໍລິການຂອງພວກເຮົາທີ່ໃກ້ບ້ານທ່ານ.

Google-play-store
App-store

ທ່ານຕ້ອງຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບແພັກເກັດ ຄຣາດສິກ ບໍ?

Fill in the form below to be contacted by our Customer Support Team