Personal banking -1.2

ທະນາຄານສ່ວນບຸກຄົນ

Being a BFL customer means benefiting from a complete banking offer for easier day-to-day management, as well as digital solutions and advanced payment methods. Your dedicated Relationship Manager will assist you in managing your accounts and in supporting your projects.

 

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ກ່າວມາທັງໝົດນີ້ແບບບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ຍ້ອນລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ມີມາດຕະຖານສາກົນຂອງເຮົາ.

Homepage-business-banking

ທະນາຄານສຳລັບທຸລະກິດ

ການທີ່ພວກເຮົາຮູ້ຈັກທ່ານຢ່າງດີ ຄືການທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ! ການເຮັດວຽກກັບລູກຄ້າທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ໝາຍເຖິງການເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສະໜອງການແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ກັບຄວາມທ້າທາຍທີ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານກໍາລັງປະເຊີນຢູ່.

 

ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງມີເຄື່ອງມືສະໜັບສະໜູນການເຮັດທຸລະກຳປະຈໍາວັນ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກພະນັກງານໃຫ້ຄໍາປຶກສາຂອງພວກເຮົາທີ່ສາມາດໃຫ້ຄໍາແນະນຳກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

31-03-2023


ໂດລາ/ກີບ


ບາດ/ກີບ


ເອີໂຣ/ກີບ
ອັດຕາຊື້ 16,849 504.90 18,379
ອັດຕາຂາຍ 17,017 509.92 18,545
CTA_1_

ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ແນວໃດ?

ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ​, ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ ຫຼື​​ ມີຂໍ້ຂ້ອງໃຈຕໍ່ກັບພວກເຮົາ, ທີມ​ງານ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ລູກ​ຄ້າຂອງພວກເຮົາ​​​ພ້ອມທີ່ຈະຮັບຟັງທ່ານ ເພື່ອ​ຕອບຄໍາຖາມ​ ແລະ ​ໃຫ້​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ທ່ານ​.

 

ພວກເຮົາຢາກມອບປະສົບການໃນການເຮັດທຸລະກໍາການທະນາຄານກັບ ທລຝ ໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.

ພວກເຮົາພ້ອມໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການເຕີບໂຕຂອງທ່ານ

ໃນເວລາທີ່ທ່ານຄິດເຖິງເລື່ອງການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ຢ່າລືມຄິດເຖິງພວກເຮົາ.

 

ທລຝ ສະໜອງການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການເງິນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຕ້າຂອງພວກເຮົາ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດຊ່ວຍໃນການພັດທະນາທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.

SME-CTA

Manage your money at your fingertips, at any time & anywhere

ມາເຮັດໃຫ້ການເຮັດທຸລະກຳທາງ​ທະ​ນາ​ຄານຂອງທ່ານ​ເປັນເລື່ອງ​ງ່າຍ ດ້ວຍແອັບ BFL Connect​: ກວດສອບກ່ຽວກັບ​ບັນ​ຊີ, ​ໂອນເງິນ ​ແລະ ເບິ່ງສະ​ຖາ​ນະ​​ສິນເຊື່ອ. ດາວໂຫຼດແອັບເທຶງມືຖື ເພື່ອຄົ້ນພົບຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍ.

 

ຟຣີ ດາວໂຫຼດໄດ້ແລ້ວວັນນີ້! ສາມາດຄົ້ນຫາແອັບ BFL Connect ໄດ້ທີ່:

Google-play-store
App-store