ກ່ຽວກັບທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ

ທລຝ (ທະ​ນາ​ຄານ ​ລາວ-ຝ​ຣັ່ງ) ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 2010 ແລະ ເປັນທ​ະ​ນາ​ຄານ​ຮ່ວມ​ທຶນ​ລະ​ຫວ່າງ ທະ​ນາ​ຄານ BRED ແລະ ທະ​ນາ​ຄານ ທຄ​ຕ​ລ. ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພ້ອມທັງໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ 10,000 ຄົນໃນສູນກາງເສດຖະກິດຕົ້ນຕໍຂອງປະເທດ ແລະ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍທັງ 11 ຫນ່ວຍບໍລິການ.

 

Our core business is commercial banking, offering to the Lao market daily banking and financing products, and an array of corporate financial services. BFL products & services offering includes competitive daily banking options, attractive pricing on transactions, innovative digital tools and dedicated Relationship Manager to each of our customers.

ຂ​ໍ້​ຄວາມ​ຈາກ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ ທະ​ນາ​ຄານ ລາວ-​ຝຣັ່ງ, ທ່ານ ສະເຕຟານ ອຽກແບັງ:
"ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ (ທລຝ) ສ້າງຕັ້ງຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ BRED ທະນາຄານຝຣັ່ງ ແລະ ທະ​ນາ​ຄານ ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລາວ (ທຄຕລ), ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ຕົວຕົນຂອງ ທລຝ ມີກິ່ນອາຍຈາກປະເທດຝຣັ່ງປະສົມປະສານເຂົ້າກັບຄວາມເປັນລາວ. ກຸ່ມ BRED ເກີດຈາກການຮ່ວມມືກັນຂອງບັນດານັກທຸລະກິດໃນປີ 1919, ແລະ ຍັງຄົງຮັກສາຈິດວິນຍານແນວທາງຂອງນັກທຸລະກິດຕັ້ງແຕ່ມື້ສ້າງຕັ້ງຈົນເຖິງດຽວນີ້ພ້ອມກັບການມີສ່ວນຮ່ວມພັດທະນາຊຸມຊົນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆສະເໝີ.
ເຄື່ອງມືນະວັດຕະກຳໃນຂະແໜງການທະນາຄານໄດ້ກາຍເປັນກຸນແຈທີ່ສຳຄັນ, ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງແຕ່ເຄື່ອງມືທະນາຄານດິຈີຕອລ, ແຕ່ລວມໄປໝົດຮອດຄຳແນະນຳແກ່ລູກຄ້າ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຍົກໃຫ້ເປັນຈຸດຫລັກຂອງການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊີງກ່ຽວກັບແຜນການຂອງລູກຄ້າເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມໃກ້ຊິດ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບລູກຄ້າຜ່ານພະນັກງານຂາຍສ່ວນບຸກຄົນທີ່ພ້ອມຕອບທຸກໆຄຳຖາມ ແລະ ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ທຸກໆຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານເປັນໄປໄດ້.

 

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບເລືອກວ່າເປັນທະນາຄານເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງທີ່ດີທີ່ສຸດມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ແລະ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ “ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນ” ເປັນປະຈຳຢູ່ສະເໝີເຊິ່ງຖືວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການທະນາຄານສຳລັບແມ່ຍິງ, ທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງລາວ ແລະ ໄວໜຸ່ມຍິງລາວໃຫ້ມີທັກສະ ແລະ ຮູ້ວິທີການສ້າງແຜນທຸລະກິດ, ເພື່ອໃຫ້ມີໂອກາດໄດ້ຮັບເລືອກເວລາຂໍສິນເຊື່ອ, ແລະອື່ນໆ.

 

ນະວັດຕະກໍາໃຫມ່ໆ, ຈິດວິນຍານນັກທຸລະກິດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມແມ່ນຫົວໃຈຫລັກຂອງພາລະກິດພວກເຮົາ!”

Employees

+160

NBI

104

in LAK Billions

Net Profit

16

in LAK Billions

Our mission

As a subsidiary of BRED, we support entrepreneurial spirit and believe our mission is also to participate in the local and sustainable development of Laos.

 

We have our customers’ interest at heart and want to build and maintain strong relationship of proximity with them. By understanding them, we are able to accompany them throughout every of their projects.

BFL is part of BRED Group

BRED is a cooperative bank, supported by its 200,000 members. Its products & services range from day-to-day banking, asset management, insurance, private equity, investment, to FX. BRED Banque Populaire is established in the Greater Paris region and in French overseas territories and collectivities. At the global level, BRED is located in the horn of Africa (Djibouti), South-East Asia (Cambodia and Laos) and the Pacific Region (New Caledonia, Vanuatu and the Fiji islands).

BFL_Groupe_BPCE_Logo

About BPCE

BFL is a subsidiary of BRED Banque Populaire, the latter being part of BPCE, the second largest banking group in France. With 100,000 employees, it serves 36 million customers worldwide, including individuals, professionals, businesses, investors and local authorities. The group operates across the banking and insurance sectors, leveraging the full potential of its two large cooperative networks.

 

Its rating is A/A1* and enforces the highest international standards in terms of security.

*Standard & Poor’s Rating, updated on 3rd December 2021