ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການໃນວັນເສົາ ແລະ ອາທິດໄດ້ບໍ?

ໜ່ວຍບໍລິການມີໄຊໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຫລວງພະບາງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປີດຄົບ 7ມື້ຕໍ່ອາທິດ, ຕັ້ງແຕ່ 8:30ໂມງ ຫາ 18:30 ໂມງ