ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການໃນວັນເສົາ ແລະ ອາທິດໄດ້ບໍ?

ໜ່ວຍບໍລິການມີໄຊ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຫຼວງພະບາງຂອງພວກເຮົາ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ 7 ວັນ ຕໍ່ອາທິດ, ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 8:30ໂມງ ເຖິງ 18:00 ໂມງ