ລູກຄ້າສາມາດລະງັບບັດວີຊ້າໄດ້ແນວໃດ?

ເພື່ອດຳເນີນການລະງັບບັດວີຊ້າໃຫ້ຕິດຕໍ່ທີ່ເບີ 021 285 444 ຫຼື ອີເມວ: contact@bfl.la (ໃນໂມງເຮັດການ, ເວລາ 8.30 ຫາ 17.00). ໃນກໍລະນີກາຍໂມງເຮັດການ, ກະລຸນາເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງວີຊ້າ ກົດບ່ອນນີ້ ຫຼື ໂທຫາບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບັດວີຊ້າທົ່ວໂລກທີ່: 001-800-11-535-0660 (ເບີໄທ).