ວິທີການໂອນເງິນແມ່ນເຮັດແນວໃດ?

ສຳລັບທ່ານທີ່ມີຈຸດປະສົງຕ້ອງການໂອນເງິນໃຫ້ດຳເນີນດັ່ງນີ້:

1. ເຂົ້າສູ່ທະນາຄານດິຈິຕອນ (ອີແບັງຄິງ, ແອັບມືຖື ...) ຂອງພວກເຮົາ

2. ໃຫ້ທ່ານກົດໄປທີ່ສັນຍາລັກ “ໂອນເງິນ” ໃຫ້ໜ້າຫຼັກ

3. ເລືອກປະເພດການໂອນເງິນ

4. ຕື່ມຂໍ້ມູນການໂອນ (ຊື່ຜູ້ຮັບ, ເລກບັນຊີ, ຈຳນວນເງິນ ແລະ ອື່ນໆ)

5. ຢືນຢັນລາຍການໂອນເງິນ ສຳລັບທ່ານທີ່ຕ້ອງການໂອນໄປຕ່າງປະເທດ, ສາມາດເບິ່ງວິດີໂອສາທິດການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ພຽງແຕ່ກົດທີ່ນີ້