ການຊຳລະເງິນແບບບໍ່ສຳພັດແມ່ນຫຍັງ?

ທ່ານສາມາດຊຳລະເງິນກັບຮ້ານຄ້າດ້ວຍບັດວີຊ້າຂອງທ່ານແບບບໍ່ຕ້ອງໃສ່ລະຫັດ pin. ວິທີການຊໍາລະນີ້ໃຊ້ສໍາລັບຈໍານວນບໍ່ເກີນ 50ໂດລາ ຫຼື ທຽບເທົ່າ.