ລາງວັນ "Best Corporate Bank in Laos 2021"

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 5 ຕຸລາ 2021 - ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ທຸກທ່ານຊາບວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກ International Business Magazine Awards, ໃນນາມ “𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐁𝐚𝐧𝐤 𝐋𝐚𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟏”.

ລາງວັນອັນຊົງກຽດນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ໃນການສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່. ພວກເຮົາ ຈະໃຊ້ລາງວັນນີ້ເປັນແຮງຜັກດັນ ເພື່ອພັດທະນາອົງກອນໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນຄວບຄູ່ໄປກັບໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າ ແລະ ຄູ່ຮວມທຸລະກິດ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວໃຫ້ເຕີບໂຕຍິ່ງໆຂຶ້ນ.

This remarkable achievement is a reflection of the commitment of BFL’s professional teams and their expertise in serving large corporations, including their understanding of business and consumer requirements to provide effective financial advice. BFL’s outstanding investment banking solutions are demonstrated in a variety of fundraising initiatives, guiding clients’ businesses to success, and helping them achieve their goals. This unique trait allows the bank to earn the trust of clients and investors, both domestically and internationally, and to consolidate its position as a market leader in terms of services and solutions that meet the unique requirements of large companies.

Congrats to our teams who are both in front and back to be part to support our corporate customers with growth potential as well as play a pivotal role to drive Laos’s economic growth.

Please stay tuned by following BFL page to discover our exclusive news!