ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກມີກຳນົດແມ່ນເທົ່າໃດ?

ສຳລັບອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ, ກະລຸນາກົດ ທີ່ນີ້ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ຫຼື ເຂົ້າມາພົວພັນໂດຍກົງໄດ້ທີ່ໜ່ວຍບໍລິການໃກ້ບ້ານທ່ານ!