ລູກຄ້າສາມາດເບິ່ງລາຄາ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆໄດ້ໃນບ່ອນໃດ?

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງລາຄາ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ, ພຽງແຕ່ກົດບ່ອນນີ້. ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ສົງໄສກ່ຽວກັບແພັກເກັດ ຫລື ລາຄາ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາທີ່ໜ່ວຍບໍລິການໃກ້ບ້ານທ່ານ ຫລື ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຈັດການຝ່າຍປະຊາສຳພັນລູກຄ້າໄດ້.