ລູກຄ້າສາມາດເບິ່ງລາຄາ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆໄດ້ໃນບ່ອນໃດ?

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄ່າທໍານຽມ & ຄ່າບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານສາມາດ ກົດທີ່ນີ້ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫຼື ຂໍ້ສົງໄສກ່ຽວກັບບັນຊີ ຫຼື ຄ່າທໍານຽມຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ເຂົ້າມາທີ່ໜ່ວຍບໍລິການຂອງພວກເຮົາທຸກສາຂາໃກ້ບ້ານທ່ານ.